examen

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen: Een zelfstandig deel waarbij je rijdt aan de hand van 1. navigatiesysteem, 2. een voor jou bekende locatie of 3. een clusteropdracht, en een deel waarin je opdrachten krijgt van de examinator. In dit laatste deel komen ook de bijzondere manoeuvres en situatiebevraging aan bod.

Als extra hulpmiddel kun je gebruik maken van de tussentijdse toets (TTT). Dit is een proefexamen waar je niet voor kunt slagen of zakken. Wel kun je een vrijstelling verdienen voor je praktijkexamen. Voor meer informatie over de TTT en de voordelen ervan, klik hier.

Voor je mag afrijden, moet je eerst je theorie-examen halen. Een goede voorbereiding hiervoor is een must. Door ondersteunend beeldmateriaal van iTheorie.nl bieden we je een optimale voorbereiding op het theorie-examen.

Wij zijn pas in staat om praktijkexamens en toetsen aan te vragen als je ons hiertoe hebt gemachtigd d.m.v. je DigiD. Dat doe je hier.

Je dient je naam te koppelen aan ons registratienummer: 0528K7.